• info@asperik.net

Üye Sözleşmesi

ASPERİK  İNSAN KAYNAKLARI  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. İLE MÜŞTERİ ………., AŞAĞIDAKİ ŞARTLARLA SANAL ORTAMDA İŞ BU ÜYELİK SÖZLEŞMENİN YAPILMASI KONUSUNDA ANLAŞMIŞLARDIR.

 

MADDE 1. HİZMET SAHİBİNİN BİLGİLERİ

UNVAN                : asperik  İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

 

ADRES                  : Cevizli Mahallesi, Kastamonu Sokak, No:30/B Kartal / İSTANBUL

TELEFON             : 0 216 442 65 95

FAX                        : 0 216 442 65 95

E-MAIL                 : bilgi@asperik.net

 

MADDE 2 – MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İSİM SOYAD/UNVAN :

ADRES :

TELEFON :

FAX :

E-MAIL :

 

MADDE 3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu, asperik.net’im “www.asperik.net” internet sitesi üzerinden müşteri portföyünün arttırılmasına ve genel firma reklam/tanıtım hizmetlerinin yapılması için elektronik ortamda üyelik kaydının yapılması, yayınlanması ve sözleşme kapsamında taahhüt edilen hizmetlerin verilmesi için ilgili mevzuat hükümleri gereğince verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

 

MADDE-4 SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETİN AÇIKLAMASI

4.1.Müşteri’nin üyelik kaydını yapma ve sözleşmede belirtilen seçili haklardan faydalanma hakkı vardır.

 

Hizmetin vergiler dahil satış bedelleri aşağıdaki gibidir.

 

GOLD ÜYELİK

Hizmet Adı                                                        Adet                                      Satış Bedeli (KDV dahil toplam)”

Üyelik Hizmetleri (Aylık)                               1                                                             25,00 TL

Üyelik Hizmetleri (6 Aylık)                           1                                                         125,00 TL

Üyelik Hizmetleri (12 Aylık)                         1                                                         250,00 TL

 

NORMAL ÜYELİK

Hizmet Adı                                                        Adet                                      Satış Bedeli (KDV dahil toplam)”

Üyelik Hizmetleri (Aylık)                               1                                                             10,00 TL

Üyelik Hizmetleri (6 Aylık)                           1                                                            50,00 TL

Üyelik Hizmetleri (12 Aylık)                         1                                                          100,00 TL

 

İlave olarak Vitrin’de yer alma seçildiği takdirde ilaveten;

 

Üyelik Hizmetleri (Aylık)                               1                                                             25,00 TL

Üyelik Hizmetleri (6 Aylık)                           1                                                            50,00 TL

Üyelik Hizmetleri (12 Aylık)                         1                                                          100,00 TL

 

4.2. İşbu Sözleşme’nin kurulması ile üyenin tercihine bağlı olarak; GOLD ÜYE:  “25 Adet İlan”, “25 Adet Ürün” ve “25 Adet Haber” girme işlemleri,  NORMAL ÜYE:  “3 Adet İlan”, “5 Adet Ürün” ve “5 Adet Haber” girme işlemleri,  Müşteri’nin kullanımına açılacaktır.

 

İlan Verme Modülü: İlan verme modülü ile Müşteri işbu Sözleşme süresince ilanını yayınlayabilir, yayındaki ilanın metninde değişiklik yapabilir, ilanı yayından kaldırabilir ve dilerse ilanı verirken ünvanını gizli tutabilir. (ONAY işlemleri HİZMET SAHİBİ’nin kontrolünde olmak kaydıyla)

 

4.3. Müşteri, Sözleşme kapsamında verilen asıl hizmetin ilanın yayınlanması için gerekli kullanıcı bilgi ve şifrelerin kendisine temin edilmesi ve ilanının yayınlanması ile tamamlandığını kabul eder. Müşteri üyeliği boyunca asperik.net Müşteri hizmetlerinden telefon veya internet aracılığı ile sağlanan hizmetle ilgili desteği almaya devam edebilecektir.

 

4.4. Websitesindeki verilerin asperik.net’in bilgisi veya yazılı onayı dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılmasından asperik.net  sorumlu değildir.

 

4.5. asperik.net Müşteri Hizmetleri bilgi@asperik.net aracılığıyla, Müşteri’ye sistemin kullanımıyla ilgili her türlü desteği verecektir.

 

MADDE 5. SÜRE

Müşteri’nin üyeliği …. gündür. Bu süre Müşteri tarafından ödemenin tamamen gerçekleşip, hizmet şifresinin Müşteri’ye verilmesi ile başlar. Müşteri’nin vereceği ilan, ürün ve haber iş bu …. günlük sözleşme süresince yayında kalır.

 

MADDE 6. MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAHHÜTLERİ

6.1. Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

6.2. Müşteri ilan edeceği pozisyon ve firma profilindeki ve kullanılan firma logosundaki her türlü hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden bizzat sorumludur. İşbu Sözleşme’ye konu firma profili içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı münhasıran Müşteri olup, Müşteri bu konuda asperik.net’in hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.3. Müşteri, asperik.net sayfalarında yayınlayacağı ilan, ürün ve haberlerinde yasalara aykırı görüntü, bilgi, link vs. paylaşamayacağını kabul eder.

 

6.4. Yayınlanan ilan, ürün ve haberler, HİZMET SAHİBİ’nin kontrol ve onayı ile yayınlanır.

 

6.5. asperik.net’in Müşteri’ye hizmetin ifası için sağlayacağı hizmet şifresinin tahsis edileceği kişi veya firma yetkilisi, şifrenin gizliliğini korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda asperik.net işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde, asperik.net tarafından alınmış ücretler iade edilmez.

 

6.6. Müşteri’nin , asperik.net üzerinden ulaştığı hizmet arayan müşteri bilgilerini 3. kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, ürün tanıtım vs.) iletişim kurması durumunda asperik.net işbu Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar. asperik.net bu maddenin ihlali sonucu sözleşmeyi tek taraflı feshettiği durumda, Müşteri’ye ücret iadesi yapmaz.

 

6.7. Üye veri tabanı, asperik.net için asli ve en önemli malvarlığıdır. İşbu Sözleşme ile asperik.net tarafından Müşteri’ye verilen asli hizmet, üye veri tabanındaki bilgilere erişim ve kullanım imkanıdır. Müşteri, üye veri tabanının ve içeriğinde yer alan bilgilerin sözleşmede belirlenen usuller dışında kullanımının, asperik.net  için telafisi imkansız zararlar oluşturacağını bildiğini kabul eder.

 

MADDE 7. SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

7.1. Üyelik Sözleşmesi’ne konu olan ve üyenin tercihine bağlı olarak; GOLD ÜYE:  25 Adet İLAN, 25 Adet ÜRÜN ve 25 Adet HABER ilanı için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil …….. TL’dir. NORMAL ÜYE:  3 Adet İLAN, 5 Adet ÜRÜN ve 5 Adet HABER ilanı için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil …….. TL’dir. Ücretin ödeme şekli ilanın yayını öncesi peşindir.

 

7.2 Ödeme, ASPERİK A.Ş. Banka hesap numarasına havale/EFT ile yapılabileceği gibi, ekli kredi kartı formunda belirtildiği gibi kredi kartı ile de yapılabilecektir. Ücret belirtilen kredi kartından asperik.net  tarafından tek seferde çekilecektir.

 

7.3. Müşteri, ödeme tamamen yapılmadan firma bilgilerinin yayınlanması ve ilan, ürün, haber girebilmesi için gerekli olan şifrelerin, HİZMET SAHİBİ’nin onayı olmaksızın kendisine gönderilmeyeceğini, yayınlanmayacağını kabul eder.

 

7.4. Hizmet bedeli Müşteri tarafından asperik.net’in hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse asperik.net’in iş bu Sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

 

7.5. asperik.net ödemenin yapılmasını müteakip faturayı, Müşteri tarafından verilen bilgilere göre düzenleyecek ve Müşteri’nin verilen adresine gönderecektir.

 

MADDE 8. ÜCRET İADE HAKKI

Ücret iadesi; Müşteri’nin yazılı talebi üzerine şu durumlarda yapılabilir;

 

Müşteri bilgileri asperik.net’in ilgili sektör rehberinde yayınlanmadıysa, İlanları yayınlanmadıysa ücret iadesi yapılır.

 

MADDE 9. CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu hizmet Müşteri’ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği Müşteri’ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca da Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 10. SON HÜKÜMLER

10.1.Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu Sözleşme uyarınca verilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

 

10.2.Müşteri, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

10.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

10.4 İşbu Sözleşme’den doğacak damga vergisi hizmet alan tarafından ödenecektir.

 

İş bu Sözleşme [              ] tarihinde düzenlenmiştir.

 

HİZMET VEREN                                                                                                                               MÜŞTERİ

 

Unvan/Ad-Soyad

İmza      İmza

 

 

 

 

 


Bu site, Netlun® Kurumsal Web Sistemi ile hazirlanmistir.